Onze nieuwe website.

Dit bericht leest u op de nieuwe website van Haringvliet, de nieuwe website is eenvoudiger in beheer en geheel ‘responsive’ en gebouwd met WordPress. voor geïnteresseerden is de website nu op ieder apparaat goed te bekijken. De basis is gereed en in de lucht, maar hier en daar gaan we nog wat schuiven en toevoegen. met de nieuwe website hopen we u als klant en/of geïnteresseerde ‘up to date’ te houden over de gang van zaken bij Haringvliet Metaaltechniek.